Panfora - Oil & Gas
Panfora
Panfora Oil & Gas
Mobil Menu Icon

Politica de Confidentialitate

Stimati vizitatori!

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:

Protectia datelor

Protecţia datelor Dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie este deosebit de importantă pentru MOL Romania. Orice informaţii furnizate MOL Romania prin intermediul site-ului vor fi folosite si protejate potrivit dispozitiilor legale.

MOL Romania administrează toate datele cu caracter personal primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si Legea nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. (în Ungaria, conform Actului CXII din 2011) din ţara membrului Grupului MOL din ţara respectivă.

În cazul în care dvs. puneţi în mod benevol la dispozitia MOL Romania orice date cu caracter personal, sunteţi de acord ca MOL Romania., în scopul şi pe durata determinata de specificul operațiunii, să înregistreze aceste date şi să le administreze.

Pe lângă informaţiile furnizate de dvs., este posibil ca MOL Romania. să adune informaţii şi în timpul vizitelor dvs. pe pagina de Internet a MOL sau în aplicaţia pe web a MOL, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri). MOL Romania va utiliza în mod provizoriu următoarele informaţii generate automat - care nu conţin date cu caracter personal – în scopul întreţinerii tehnice a paginii de Internet:

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm citiţi secţiunea Cum foloseşte MOL Romania Cookie-urile.

Utilizarea şi transmiterea datelor. Confidentialitate

Dacă MOL Romania doreşte să utilizeze datele furnizate de dvs. într-un alt scop decât cel pentru care a fost efectuată înregistrarea iniţială, MOL Romania va informa persoana în cauză şi va solicita acordul prealabil al acesteia, acordându-i posibilitatea ca după aceea să anuleze acordul respectiv în orice moment. MOL Romania nu va transmite niciunei terţe persoane datele cu caracter personal pe care le administrează, cu excepţia situaţiilor obligatorii prevăzute de lege, fără acordul prealabil al persoanei în cauză.

MOL Romania va avea dreptul de a utiliza datele cu caracter personal pe care dvs. i le-aţi pus la dispoziţie pentru următoarele scopuri:

MOL Romania va trata toate informaţiile referitoare la persoane, la datele cu caracter personal şi la relaţiile de afaceri cu MOL Romania, ale clienţilor şi ale partenerilor săi şi ale altor clienţi ca fiind informaţii confidenţiale.

Securitatea prelucrării datelor

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal administrate de MOL Romania şi utilizarea necorespunzătoare a acestora, societatea noastră a luat măsuri complexe tehnice şi de exploatare pentru siguranţă. Supunem sistematic controlului procedurile de siguranţă utilizate de noi şi le îmbunătăţim în concordanţă cu noile dezvoltări tehnologice.

Informare

La solicitarea dvs. în scris, MOL vă va informa despre administrarea datelor Dvs. cu caracter personalO data pe an, aveti dreptul sa obtineti in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele Dumneavoastra sunt sau nu prelucrate.

Prin cererile formulate, in conditiile prevazute de Legea 677/2001, va puteti exercita urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiţiei.

Vă atragem atenţia asupra faptului că de pe pagina de Internet a MOL Romania puteţi ajunge şi pe paginile de Internet ale altor companii şi organizaţii. MOL Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea datelor comunicate pe acestea, nici pentru protecţia datelor dvs. În cazul utilizării unor astfel de pagini de Internet, vă recomandăm să vă interesaţi în legătură cu politica de protecţie a datelor pe care o are organizaţia care a publicat pagina respectivă.

Cum foloseşte MOL Romania Cookie-urile

„Cookie" este un fişier de date mic (un fişier de date care permite schimbul de informații între server şi client) transferat de o pagină de Internet pe hard drive-ul calculatorului dvs. MOL Romania sau furnizorii săi de servicii trimit cookie-uri atunci când vizitaţi pagina sau paginile noastre de Internet unde apar anunţurile noastre publicitare, unde faceţi cumpărături, unde solicitaţi sau personalizaţi informaţii sau unde vă înregistraţi pentru anumite servicii.

MOL Romania foloseşte cookie-uri pentru a afla dacă aţi mai vizitat vreodată pagina noastră de Internet şi pentru a identifica acele funcţii/servicii care vă pot fi de folos. Cookie-urile de tip HTTP şi Flash pot îmbunătăţi experienţa dvs. ca vizitator prin păstrarea informaţiilor preferate de dvs. la vizitarea paginii noastre. Cookie-urile de tip HTTP sau Flash nu sunt capabile să vă identifice ca persoană.

În general, cookie-urile sunt clasificate ca cookie-uri de „sesiune" sau cookie-uri „persistente".

Cookie-urile de sesiune nu rămân pe calculatorul dvs. după ce închideţi browser-ul.

Cookie-urile persistente rămân pe calculatorul dvs. până le ştergeţi sau expiră. Majoritatea browser-elor acceptă cookie-urile automat în mod implicit, însă dvs. puteţi în mod uzual să le refuzaţi sau să le acceptaţi selectiv prin ajustarea preferinţelor din browser-ul dvs. Dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca anumite opţiuni de pe pagina noastră de Internet să nu fie disponibile pentru dvs. sau unele pagini să nu fie afişate corespunzător.

Puteţi găsi informaţii despre browser-ele populare şi despre cum să ajustaţi preferinţele cu privire la cookie-uri în secţiunea de ajutor şi suport a browser-ului dvs.

MOL Romania utilizează următoarele tipuri de cookie-uri

Cookie-uri analitice

Atunci când vizitaţi o pagină de Internet a MOL Romania, programele software analitice creează un „cookie” anonim care ne spune dacă aţi mai vizitat pagina respectivă înainte. Acest tip de cookie ne ajută să urmărim câte persoane vizitează pagina de Internet, de unde sunt persoanele respective şi ce pagini de Internet vizualizează acestea. Apoi folosim aceste informaţii pentru a vedea performanţele paginilor respective şi a găsi modalităţi de a le îmbunătăţi. Cookie-urile analitice sunt utilizate numai pentru colectarea de informaţii statistice şi nu pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor.  

Cookie-uri pentru performanţele paginilor

Unele cookie-uri sunt folosite pentru a ţine minte preferinţele dvs. în materie de instrumente sau opţiuni cu care interacţionaţi pe pagina noastră de Internet. De exemplu, dacă folosiţi centrul nostru virtual de carduri, folosim un „cookie” pentru a ţine minte detaliile dvs. pentru conectare. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal. 

Cookie-uri cu ţintă geografică

Utilizăm acest tip de cookie-uri pentru a afişa conţinutul relevant pentru regiunea dvs. Aceste cookie-uri utilizează informaţii din browser-ul dvs. pentru a determina locaţia dvs.

Pot dezactiva aceste cookie-uri?

Vă puteţi configura browser-ul de Internet astfel încât să nu accepte cookie-uri de la nicio pagină de Internet sau de la anumite pagini de Internet. Link-urile de mai jos explică modul de schimbare a setărilor privind cookie-urile pentru fiecare din browser-ele principale. De asemenea puteţi găsi informaţii în meniul de Ajutor din browser-ul dvs.

Setări cookie-uri pentru Chrome

Setări cookie-uri pentru Firefox

Setări cookie-uri pentru Internet Exporer

Setări cookie-uri pentru Safari (Mac)

Setări cookie-uri pentru Safari (iPhone şi iPad)

Operațiuni sigure în România

Ne-am angajat să evităm, să reducem la minimum, să atenuăm sau să compensăm orice impact asupra mediului sau societății, respectând cele mai înalte standarde pentru protejarea sănătății și a mediului.

Expertiză și experiență

Suntem parte a unei companii internaționale integrate de petrol și gaze, cu o experiență de peste 80 de ani și un palmares solid, cu active valoroase de explorare a petrolului și gazelor în 14 țări și facilități de producție în 9 țări