Panfora - Oil & Gas
Panfora
Panfora Oil & Gas
Mobil Menu Icon

Sustenabilitate

Sustenabilitate

Mediu
Panfora Oil & Gas, o companie a Grupului MOL, s-a angajat să evite, să reducă la minimum, să atenueze sau să compenseze orice impact asupra mediului sau societății, în conformitate cu cerințele, standardele și condițiile naționale și europene.
Activitățile agricole din Câmpia de Vest vor coexista cu activitățile Panfora Oil & Gas, deoarece compania folosește tehnologie de ultimă oră pentru a efectua lucrările, respectând cele mai înalte standarde privind protejarea sănătății și a mediului.
Măsurătorile 3D geofizice de suprafață utilizează tehnologii moderne bazate pe unde sonore pentru a determina potențialul pentru hidrocarburi convenționale înainte de forarea sondelor. Această metodă are efecte extrem de reduse sau chiar inexistente  asupra solului, culturilor agricole și comunităților locale. Nu sunt utilizați explozibili, iar camioanele utilizate la efectuarea măsurătorilor au un impact asupra mediului similar cu cel al tractoarelor mari. Procedura de forare a sondelor se derulează doar după efectuarea unei analize detaliate privind impactul de mediu și obținerea autorizației necesare de la Agenția Română de Mediu.
Panfora Oil & Gas are un istoric excelent în toate țările unde operează Grupul MOL și este pregătită să se conformeze celor mai stricte reglementări din domeniu. Grupul MOL este una dintre puținele companii de petrol și gaze incluse în indicele de dezvoltare durabilă Dow Jones.


Comunități
Panfora Oil & Gas se angajează să devină un investitor cheie în județul Arad. Implicarea companiei în viața comunităților locale include protecția mediului, precum și sprijin pentru dezvoltarea economică și socială a zonelor respective, cu scopul de a stimula o creștere sustenabilă și durabilă și de a asigura viitorul comunităților.
Investițiile în explorare și producție generează o serie de avantaje economice, precum crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor străine directe. Descoperirea unor noi resurse va crea noi oportunități de muncă în regiune, iar compania și contractorii săi vor angaja local, în mod 
Panfora Oil & Gas este înregistrată în România și plătește impozite atât către bugetele locale, cât și către cele centrale. În cazul perimetrului EX-6, compania va contribui semnificativ la bugetele locale din Curtici și comunitățile învecinate.


Transparență
Pe toată durata proiectului, Panfora se angajează să aibă consultări periodice cu toate părțile interesate identificate. Toate informațiile vor fi publicate în limba română și va fi aplicată o procedură de soluționare a reclamațiilor care să permită celor interesați să adreseze comentarii sau reclamații. Comentariile vor fi colectate și luate în considerare.
Compania are responsabilitatea de a respecta în totalitate procedurile legale de exploatarea mediului și resurselor naturale. ANRM și ANPM pot efectua, în orice moment, investigații detaliate despre activitățile companiei.

Expertiză și experiență

Suntem parte a unei companii internaționale integrate de petrol și gaze, cu o experiență de peste 80 de ani și un palmares solid, cu active valoroase de explorare a petrolului și gazelor în 14 țări și facilități de producție în 9 țări